و اما * دل *

چی میشد اعماق دل آدما پیدا بود ؟

میدونی رفیق ؟

همینطور که یک جمله معروف هست که میگه :

" آدم تا وقتی تنهاست ، قطعا بهترین آدم دنیاست "

پس با هیچی امتحان نمیشه .. خوب و بدش بیرون نمیاد مشخصه ،  بدیهیه ، تو تنهایی بهترینه

دل هم همینطوره

دل آدما بنظرم یکیه ... چون حسادت طمع بدی سراغ هر دلی میاد

اما خوش قلبی به دلی که حسادت و خیانت و بدی سراغش نمیاد نمیگن

خوش قلبی یعنی همه بدی ها بیاد سراغ دلت

اما مهربونی و خوش قلبیت به اونا بچربه

و تو جدالی که همیشه هست اما نه تو میبینی نه حتی حس میکنی

اون بزرگی قلبت پیروز بشه به دروغ به خیانت حسادت حالا هرچی

خودتو در حد خیانت کوچیک نمیکنی و نه در حد دروغ یا تهمت

همون جور که آدم تا وقتی تنهاست بهترین آدم دنیاست

آدم ها تا تو شرایط خاص قرار نگیرین

دل هاشون رو نمیشناسن

اونچیزی که تو سینه و درونشون پنهونه و حتی منکر خودشون هستن هم نمیشناسن

دل های همه ازمایش میشه

اما انشالله هیچکس خودشو کوچیک و حقیر نکنه

و روح بزرگش بچربه حقارت های بی ارزش این دنیا

 

گوشتو بیار

میخام یه چیز دیگه هم بهت بگم رفیق ؟

وقتی اون دلت مهربونیش پیروز شد بر اون زشتی هایی که شاید حق خودت میدونیش

حس میکنی تو این دنیا یه روشنایی از دست ندادنی داری تو زندگیت 

جدی میگم

 حس میکنی یک ستاره داری

گوهر بودنشو حس میکنی

حتی اگه تنها باشی چیزی از دست نمیدی

باور کن

اصالت تو تاریخ نیست

تو قلبه ادماست

 


منبع این نوشته : منبع
میکنی ,خیانت ,حسادت ,وقتی تنهاست